MYnd Mentor – Maj / MOTIVACIJA

3.420,00 $

Kako se pokrenuti i kako istrajati?

Motivacija je ono što nas pokreće, lični unutrašnji motor koji nas vozi ka cilju. U njenoj srži je motiv – povod, podstrek, razlog zbog kog nešto radimo. I upravo zato motivacija nije nešto urođeno, već nešto što se gradi. Ovog meseca odgovaramo na pitanja: kako motivisati sebe, a kako druge? Šta sve može biti motivacija? I pitanje svih pitanja, kako da ne izgubimo elan posle prvog umora ili prvih prepreka?

Kategorija: