MYnd Mentor – April / NAVIKE

3.420,00 $

Kako da reprogramiraš svoj um?

Kažu da prvo mi stvaramo navike, a onda one stvore nas. Problem nastaje kada to što su stvorile nama više ne koristi. Ipak, da bismo prebacili komande sa auto-pilota na svesne izbore i promenili neku naviku, moramo pronići u njenu srž. Upravo tim pitanjima se bavimo ovog meseca: Kako prepoznati šta je okidač? Šta je tajna uloga neke navike? I kako, konačno, reprogramirati sopstvene kodove? Jednom kada razumeš navike, zauvek ćeš biti glavni pilot u svom životu.

Kategorija: