MYnd Mentor – Jun / ULOGE

3.420,00 $

Kako da se sve verzije tebe slože?

Nije pitanje da li ima više verzija tebe, već koliko ih ima i kako se slažu. Svako od nas igra mnogo različitih uloga. Tako se u jednoj jedinoj osobi može se kriti i stidljiva devojčica i vamp žena, liderka i obična komišnica, ćerka i majka, i još mnogo drugih lica. Ovog meseca upoznajemo se sa različitim verzijama sebe i učimo šta nam koja uloga donosi, kako razrešiti one koje nas sabotiraju i kako ih sve uskladiti.

Kategorija: