MYnd Mentor – Jul / EMOCIONALNI DETOX

3.420,00 $

Kako se osloboditi teških emocija?

Emocije su kao kompas – one nam pomažu da tumačimo ono što se dešava oko nas i da shodno tome reagujemo. Međutim, ponekad se tom kompasu i ne može verovati. Emocije koje osećamo često nisu naše, već su preuzete od nekoga u koga imamo puno poverenja ili pak nisu odgovor na stvarnost, već na naše tumačenje stvarnosti. Ovog meseca radimo na tome kako se osloboditi teških emocija i emotivnog tereta koji nosimo i učimo kako da ne vladaju one nama, nego mi njima.

Kategorija: