MYnd Mentor – Oktobar / PROMENA PERSPEKTIVE

3.420,00 $

Kako probuditi i razvijati kreativnost?

Postoje dva velika mita o kreativnosti: prvi, da je rezervisana samo za umetničke duše i drugi, da je stvar apstraktnog nadahnuća. Ovog meseca rušimo oba! Svako od nas je kreativan, a kreativnost je vrlo praktična, životna, svakodnevna veština.  Uz nju ćemo saznati kako da se dočekamo na noge i u neočekivanim situacijama, kako da pristupimo starim problemima na nov način, kako da unesemo novu energiju u svaki aspekt života i da se pri svemu tome osećemo samopouzdano i sposobno.

Kategorija: