Praktična vežba – Kako da definišete svoje lične vrednosti?

Ispratite ovih nekoliko koraka:

  1. Razmislite o vremenu kada ste bili najsrećniji u svom poslovnom i privatnom životu
  • Šta ste tada radili?
  • S kim ste bili?
  • Šta je sve uticalo na vašu sreću tada?

           2. Razmislite o tome kada ste bili najponosniji

  • Zbog čega ste bili ponosni?
  • Da li ste s nekim delili osećaj ponosa i sa kim?
  • Šta je još uticalo na osećaj ponosa?

     3. Razmislite o vremenu kada ste se osećali najispunjenije i najzadovoljnije

  • Šta vam je donelo taj osećaj?
  • Zašto je baš to iskustvo donelo takav osećaj?
  • Šta je još uticalo da se ovako osećate?

4. Napravite listu svojih vrednosti prema onome što vam je donelo osećaj sreće, ponosa, ispunjenosti i zadovoljstva. Neka vaš cilj bude da izdvojite 10 takvih vrednosti. Ovo su naši predlozi koji vam mogu služiti kao inspiracija, a vi slobodno dodajte i neke svoje:

VREDNOSTI su važna tema na našoj NLP Practitioner edukaciji. Na jednom od 9 modula se bavimo samo ovom temom i svako od vas ima priliku da u grupi, uz stručno vođstvo i podršku trenera osvesti svoja najdublje vrednosti. Kada ih prepoznate i identifikujete onda vam ostali NLP alati i tehnike koje ćete naučiti pomažu da kreirate život po sopstvenoj meri i snovima u skladu sa onim što vi zapravo jeste i na način da vaši najveći potencijali dođu do izražaja u privatnom i poslovnom životu.