Kako da prepoznate pravu podršku?

Jedna od naših klijentkinja često je govorila o svojoj bolešljivosti tokom detinjstva, o tome kako je bila nežnog i krhkog zdravlja. Pitala sam kada je prestala da bude nežnog i krhkog zdravlja i šta se promenilo od tada u njenom životu. Da li se to vezuje za određeni događaj u prošlosti? Razmislila je i uvidela da nežno i krhko zdravlje kao kategorija ima svoju sigurnu luku tokom detinjstva a da zapravo i ne zna kako je prestalo. I šta se to u njenom životu promenilo. Svaki put kada je bila bolesna, njena majka je obraćala posebnu pažnju, negovala je, govorila joj nežne reči, brinula o njoj, milovala je i posvećivala se njenom lečenju i ozdravljenju. Onog trenutka kada bi bolest „iščezla“, majka se vraćala starom obrascu vaspitanja. Strogoća, hladnoća i rezervisanost. Jer ljubav se pokazuje samo u teškim trenucima. Tako je njena bolešljivost postajala njen obrazac ponašanja i trenutak kada joj je majka posvećivala punu pažnju.

Ako je podrška prava, osetićete to jer ona daje dugoročan osećaj sigurnosti i „olakšanja“

A kako vi pokazujete ljubav, pažnju i podršku? Samo kada je teško? Ljubav je nešto što se podrazumeva i ne treba je posebno isticati? Ekivalentno tome, kako primate izraze ljubavi, pažnje i podrške? Tražite li je? Koju strategiju, svesnu ili nesvesnu primenjujete kada vam je potrebna ljubav, pažnja i podrška? Iako su ove tri stvari, koje suštinski nisu stvari, esencija naše duhovne i socijalne potrebe kao bića, najčešće je njihov nedostatak posledica uverenja da se one podrazumevaju, pa samim tim se i ne pokazuju. Neretko, ljubav, pažnja i podrška pokazuju se kroz brigu. Uverenje da kada brinemo za nečije zdravlje, bezbednost ili neki drugi ishod, mi mislimo da je to način da pokažemo ljubav. Kada bismo izbacili brigu iz jednačine LJUBAV = BRIGA, trebalo bi da ostane samo ljubav. Ako bismo BRIGU zamenili nepoznatom X, LJUBAV = X, većina ljudi ne bi znala da da odgovor šta predstavlja X. Kada sebi postavite neki cilj, nešto što vam je veoma važno da postignete i ostvarite, najbliži ljudi iz vaše okoline počeće da nabrajaju razloge zašto nešto ne može da uspe. Ti si suviše bolešljiva za to, kao što je slučaj devojčice sa početka priče. Zato ljudi često i ćute o svojim ciljevima i snovima, jer nas takva podrška veoma sputava. I najčešće ostane na tome. Oni koji se odvaže, i pokrenu realizaciju neke ideje, rade i – ćute. I stignu tamo gde treba, uz dosta napora. Sa uverenjem da im takva podrška ne treba, čak je i štetna. Ipak postoje i oni ljudi koji znaju gde da traže podršku – Prava podrška se prepoznaje na sledeći način: 1. Neko vas pažljivo sluša i razume vaše potrebe. To ne znači da u tom slušanju ne postoji i sledeći vid podrške. 2. Neko vam postavlja prava pitanja, npr:      a. Zašto ti je to važno      b. Da li će ti to biti važno i za godinu, pet, deset      c. Šta će ti to doneti 3. Prava podrška je i kada neko učini za vas nešto što vi sami ne umete, ne volite ili niste spremni da preuzmete odgovornost. Ponudite nešto slično onome ko je za vas speman da učini ovo za ono što je njemu važno. Tako se razmenjujete na onim nivoima energije na kojima nešto svakom od vas nedostaje. 4. Potražite podršku profesinalaca. Oni znaju da postave prava pitanja. Odgovori će biti višestruko korisni i daće vam smernice u kom pravcu dalje da idete. 5. Podrška je kada vas neko samo sasluša, bez pitanja i prekidanja, tada ćete vi sami verbalizovati ono o čemu razmišljate i često će vam odgovori doći i sami. Malo ljudi ume pažljivo da sluša. Važno je da potražite takve ljude i kada ih prepoznate, čuvajte ih. Razmena energije i uzajamna podrška sa ljudima koji su na sličnoj talasnoj dužini kao i vi je velika dragocenost u životu. Možete ih sresti bilo gde, važno je da obratite pažnju. Zato nam je važno da na svim edukacijama kreiramo grupe ljudi koji će se međusobno podržavati. Ovo naročito dolazi do izražaja na NLP Practitioner edukaciji jer za vreme njenog trajanja ljudi imaju priliku da se upoznaju, povežu i otvoreno razgovaraju pored aktivnosti i vežbi koje su deo svakog modula. Korisno je znati i da ste vi sami sebi najveća podrška ukoliko svaka druga izostane. Kako? Zamislite da ste na poklon dobili knjigu sa 100 saveta najmudrijih ljudi na svetu i da je imate pri ruci u svakom trenutku. Postavite pitanje na koje tražite odgovor. Zamislite da na pitanje koje sebi postavljate postoji odgovor u knjizi najmudrijih saveta na svetu. I da ste vi jedan od tih najmudrijih savetnika na svetu. Koji biste savet dali sebi u tom trenutku?
Preporučujemo: Podcast Pod Tephihom, tema: Sve snage su u nama
Probajte, odgovori su tu, vi samo treba da zamislite koji biste savet dali sami sebi, da ste najmudrija osoba na svetu. Ukoliko vam to baš ne ide, zamislite da znate koji bi vam odgovor dala najmudrija osoba na svetu, njen odgovor je sigurno među tih 100 u knjizi koju ste dobili na poklon i koja vam je na raspolaganju sve vreme. Srećno!