Ritam disanja utiče na naše ponašanje

Kontrola daha = kontrola uma Život započinje udahom, završava izdahom. Između toga – dišemo. Automatski, spontano, prirodno… Dišemo čak i onda kada toga nismo svesni. Ubrzano i plitko kada smo uplašeni ili uznemireni, usporenije i tiše kada smo relaksirani… Jednostavno je – udah, izdah… I to je to! Da li je? Ne baš, reći će […]