Besplatna radionica – Integral Eye Movement Therapy

Datum i vreme: 01.11.2023. od 19.00h do 21.00h

Lokacija: U našem prostoru i online

Šta je IEMT?

Integralna tehnika pokreta očiju (IEMT) je razvijena iz modela NLP-a i EMDR-a. Nakon analize brojnih neuroloških fenomena koji se javljaju tokom pokreta očiju kada se sećamo emocionalno intenzivnih događaja, došlo je do razvoja specifičnog skupa IEMT tehnika. Ove tehnike su iyuyetno efikasne u primeni na oblast neuroloških otisaka (imprints) – konkretno na emocionalne i otiske identiteta.

Metoda uključuje držanje problematične slike na umu dok se oči pomeraju u različitim pravcima. Rezultat toga je često da slike gube svoj emocionalni uticaj i postaju daleko manje uznemirujuće.
Na primer, koliko nas, kada nam pretpostavljeni kaže da bi „želeo da poraygovara sa nama u kancelariji“ se odmah oseća kao osnovac koji će biti kritikovan. Ovo je klasičan primer emocionalnog otiska

IEMT se obraća i rešava pitanje, „kako je ova osoba naučila da se oseća onako kako se oseća u vezi sa stvarima zbog kojih se oseća loše?“
S druge stane, otisci identiteta se dešavaju doživotno, u skladu sa razvojem i stalno menjju. Mnogi aspekti identiteta se pripisuju i javljaju neurološki kao odgovor na okolnosti. Primer za to je radnik koji je juče bio „deo ekipe”, a danas, nakon unapređenja u menadžment, sada je zvanično neprijatelj svojim bivšim prijateljima i kolegama.Drugi „dublji“ aspekti identiteta su trajniji i „reflektuju se“ u okruženje. Ovo su aspekti identiteta koji se javljaju u svim kontekstima, pri čemu su neki otporniji od drugih. Primeri za to su rodni identitet, identitet oca/majke, brata/sestre i tako dalje. Dakle, IEMT se takođe bavi pitanjem „kako je ova osoba naučila da bude ovakva?“
U nekim slučajevima, osoba usvaja aspekte identiteta koji mogu biti problematični. Na primer, emocionalni otisak je: „Osećam se nesrećno“, dok je otisak identiteta „Ja sam nesrećna osoba“ ili čak „Ja sam depresivan“.

Identifikaciom otiska identiteta, terapeut zaobilazi uverenja koja često podržavaju neželjeni identitet, kao što su: „Ne mogu to da uradim jer sam depresivan“ i tako dalje.
IEMT je kratka terapija i polje koje se I dalje razvija. Omogućava suštinsku promenu stanja jako brzo I efikasno. Obuka praktičara, koja se odrzava u četiri termina od po četiri sata, obuhvata i modele emocionalnog I modele otiska identiteta, upoznavanje sa neurološkom anatomiom, fiziologiom i načinom na koji se ovakvi neurološki fenomeni manifestuju, kao i veštine koje nam omogućavaju da efikasno i sa lakoćom koristimo model.
Treba naglasiti: IEMT nije velika objedinjena teorija terapije i rada na promeni i još uvek je model u razvoju, ali je veoma koristan dodatak za obučene terapeute I koučeve i kada se pravilno koristi može da bude odličan lek za emocionalne promene i tehnika za promenu identiteta.

Info radionica će se održati 01. novembra od 19-21h
Radionici možete prisustvovati uživo ili online.
Ako dolazite uživo, čekamo vas u MYND prostoru na Novom Beogradu, Antifašističke borbe 23.romenu identiteta.