NLP NAVIGATOR

Intimno upoznajte svoj um i unapredite “programe” koji rukovode vašom, i/ili karijerom i životom vaših zaposlenih.

Edukacija NAVIGATOR

Jedinstvena edukacija na našem tržištu nakon koje ćete zauvek promeniti način na koji:

▶ razmišljate, komunicirate i odlučujete
▶ selektujete, regrutujete, motivišete i razvijate zaposlene u svojoj kompaniji

PRIJAVI SE DANAS

Broj mesta je ograničen!

Koliko često se sa nelagodom pitate – da li je sve što ste do sada postigli ujedno i sve što je moguće?

Zabrinuti ste jer, vi želite više.


◽ Želite bolju radnu atmosferu, efikasnije sporazumevanje sa kolegama i bolje međuljudske odnose.

◽ Želite da lakše donosite odluke i da se manje plašite da ćete pogrešiti.

◽ Želite da se osećate “lakše,” manje umorno i iscrpljeno nakon radnog dana.

◽ Želite napredak u karijeri, bolju zaradu, veća postignuća.

◽ Želite priznanja i od kolega i od nadređenih i od vrhunskih stručnjaka iz struke.

◽ Želite da se osećate lagodnije i opuštenije u svojoj koži dok istovremeno predvodite druge, koristeći svoj i pomažući im da ispune njihov pun potencijal.

◽ Želite da se makar malo više radujete ponedeljku.

I niste štedeli ni novac ni vreme za radionice, edukacije i knjige kako biste se približili tom cilju.

Međutim, ako je do sada i bilo nekog napretka nije bio dovoljan da biste prestali da se pitate – “KAKO da postignem više? KAKO da više uživam, a manje stagniram?

A ako ste se i razočarali, razočarenje nije bilo dovoljno da bi uporan glas koji vam govori da možete da ostvarite i dostignete toliko toga još – utihnuo.

I to s dobrim razlogom, jer…

ŠTA AKO STE SVE ŠTO STE DO SADA IKADA POSTIGLI, USPELI KORISTEĆI SAMO DELIĆ SVOJIH KAPACITETA I MOGUĆNOSTI?


Šta bi vam sve bilo moguće kada bi postojao način da svoje kapacitete ZNATNO unapredite?

POSTOJI.

Identity CompassⓇ, kao sastavni deo edukacije NAVIGATOR je dokazana, savremena naučna metoda za detaljno i precizno upoznavanje pojedinačnih segmenata funkcionisanja vašeg uma, u čak 52 kategorije. A u nastavku edukacije ćete usvajati konkretne metode za unapređivanje nedovoljno optimizovanih struktura u razmišljanju, koja ćete moći da primenite i na svoje i na performanse svojih zaposlenih.

O ČEMU SE RADI

Naučnici su na nekoliko različitih načina izmerili da do našeg uma putem čula konstantno dopire 310 miliona različitih informacija u sekundi!

Od svih tih informacija, na nesvesnom nivou procesuiramo njih 11.2 miliona, dok svesno doživljavamo samo 40 informacija u sekundi. A i od tih 40 informacija, naš mozak može da obradi svega 7 ± 2 informacije u svakom datom trenutku!

Međutim, upravo je tih 7 ± 2 informacija onih na osnovu kojih doživljavamo sebe, svet i ljude oko nas. Na osnovu njih usmeravamo svoju komunikaciju, vagamo različite mogućnosti i donosimo odluke; nesvesno se opredeljujemo za različite reakcije u odnosu na određene situacije i dr.

Ali, šta odlučuje kojih 7 ± 2 informacija će dopreti do naše svesti a koje ne?

Na osnovu što urođenih, što (uglavnom nenamerno i nesvesno) stečenih preferenci i struktura u razmišljanju koje se nazivaju metaprogrami, naš mozak – bez naše svesne volje i namere – odlučuje koje informacije će “propustiti” do svesti, tako da može da ih obradi, a koje će za svest zauvek ostati izgubljene.

Naš um takođe na sličan način i OBRAĐUJE prispele informacije.


Funkcionisanje metaprograma direktno utiče na AQ (koeficijent svesnosti), odnosno na našu sposobnost da u datom trenutku objektivno sagledamo situaciju i odnose iz okruženja i da se u odnosu na njih optimalno postavimo za opštu i ličnu dobrobit.


Za rešenje problema, moramo prestati da razmišljamo na isti način kao kada je problem nastao.
– Albert Ajnštajn

Drugim rečima, način da postignete svoje i/ili ciljeve svoje organizacije i dosegnete “next level” je promena odn. razvoj i poboljšanje postojećih struktura u razmišljanju.

U okviru edukacije NAVIGATOR

Moći ćete da upoznate svih 52 metaprograma koji direktno utiču na vaš celokupan život.

Zahvaljujući izuzetno preciznom alatu za profilisanje Identity CompassⓇ  otkrićete TAČNO koje strukture i preference u vašem razmišljanju ograničavaju vaše potencijale za karijerni i lični napredak i kako KONKRETNO da, sve one koji vas, lično sabotiraju, unapredite.

NAVIGATOR će vam pomoći da povećate svoj koeficijent svesnosti AQ –  prepoznat kao jedan od ključnih faktora u ostvarenju ličnog i profesionalnog uspeha.

◽ Povećajte zadovoljstvo poslom i životom

◽ Povećajte svoj uticaj u kompaniji

◽ Postižite poslovne i privatne ciljeve lakše i brže

◽ Postanite uticajniji i efikasniji lider

◽ Efektivnije rešavajte probleme

◽ Smanjite mogućnost greške

◽ Kreirajte pozitivnu radnu atmosferu

◽ Postižite bolje poslovne rezultate

◽ Transformišite lične i poslovne ishode, kako za zaposlene, tako i za vas same.

ŠTA KONKRETNO DA OČEKUJETE od NAVIGATOR-a?

POJEDINCI:

Upoznajte svoje lične “slepe tačke” u načinima na koji:

◽ Komunicirate

◽ Doživljavate svoju okolinu i okolnosti

◽ Pravite i realizujete planove

◽ Odnosite se prema prošlosti, sadašnjosti i budućnosti

◽ Donosite odluke, komunicirate i sl. odnosu na probleme vs. ciljeve i rešenja

◽ Iznosite stav i mišljenje naročito sa onima koji su ‘teški’ sagovornici

◽ Motivišete sebe

◽ Motivišete druge

◽ Još 45 kategorija preferenci!

A zatim korigujte i unapredite one preference koje kod vas lično nisu
optimalno “podešene” i usmerite svoje snage kako bi podržale vaše ciljeve.

 

LIDERI I MENADŽERI:

Naučite da prepoznate određene metaprograme kod članova vašeg tima i:

◽ Identifikujte ko od zaposlenih ima tendenciju ka sagorevanju ili dosadi (burnout/boreout) i šta su uzroci, a zatim donesite najbolje odluke u skladu sa pojedinačnim slučajevima

◽ Optimizujte rad timova

◽ Pomozite članovima svog tima da usklade svoje individualne ciljeve sa ciljevima projekta ili kompanije

◽ Povećajte produktivnost

◽ Svedite mogućnost grešaka na minimum

◽ Efikasno motivišite pojedince

◽ Poboljšajte komunikaciju i razumevanje vas sa timom kao članova tima međusobno

◽ Uskladite potrebe klijenata, sa menadžerima projekta i onoga što je potrebno vašem timu

◽ Planirajte kako poslovne tako i lične ciljeve

◽ Pozitivno utičite na celokupnu radnu atmosferu

◽ Povećate svoj uticaj kako na članove svog tima i druge zaposlene, tako i na svoje nadređene

 

HR PROFESIONALCI:

Značajno unapredite proces selekcije i upravljanja ljudskim resursima tako što ćete:

◽ Optimizujete poslove u odnosu na potrebe pojedinih zaposlenih (ukoliko je potrebno)

◽ Osnažite, inspirišite i motivišite svoje zaposlene

◽ Optimizujte treninge i edukaciju

◽ Smanjite fluktuaciju i apsentizam zaposlenih

◽ Kreirati oglase za određene pozicije koji će tako da privuku samo osobe sa određenim karakteristikama ličnosti (pored profesionalnih kompentencija)

◽ Regrutujete “prave” kandidate za određenu poziciju ne samo na osnovu njihovih kompetencija, već i na osnovu kognitivnih preferenci kandidata koje se podudaraju sa zahtevima konkretne pozicije

◽ Smanjite mogućnost greške pri izboru odgovarajućih kandidata na minimum

◽ Samopouzdano iznosite nove predloge, pristupe, i procedure najvišem menadžmentu za unapređenje rada timova, menadžera i pojedinaca u svojoj organizaciji

◽ Povećate svoj uticaj kako na članove svog tima i druge zaposlene, tako i na svoje nadređene

 

Edukacija NAVIGATOR je struktuirana kroz četiri faze

                                                                  – Testiranje
                                                                  – Izveštaj
                                                                  – Kriranje Navigatora
                                                                  – Sertifikacija

1
Testiranje
izuzetno preciznim alatom za profilisanje Identity CompassⓇ

*Nakon što se prijavite na edukaciju NAVIGATOR dobićete test (sa uputstvima) koji treba da popunite pre početka same edukacije.

2
Izveštaj
na osnovu rezultata testiranja alatom Identity CompassⓇ koji obuhvata detaljnu analizu 52 metaprograma na 40 stranica.

3
Kreiranje NAVIGATOR-a
– strategije i plana (uz pomoć konkretnih vežbi i alata)za unapređenje ličnih, komunikacionih, organizacionih i liderskih veština na osnovu analize i rezultata koje ste dobili nakon testiranja Identity Compass-om.

4
Sticanje teoriskih i praktičnih znanja
o metaprogramima i kako da prepoznate različite tipove ličnosti.

PRIJAVI SE DANAS

Broj mesta je ograničen!

Šta edukaciju NAVIGATOR čini jedinstvenom na tržištu i po čemu se razlikuje od drugih edukacija za lični, timski, liderski i organizacioni razvoj?

NAVIGATOR je nastao kombinacijom neurolingvističkih veština, alata za analizu ličnih snaga i sabotera – Identity Compass-a kao i našeg višegodišnjeg iskustva u individualnom radu sa menadžerima i timovima.

Ono što ga u najvećoj meri izdvaja od drugih edukacija je korišćenje jednog od najsavremenijih alata za profilisanje Identity CompassⓇ.

U čemu je prednost Identity CompassⓇ-a u odnosu na druge alate za lični ili karijerni razvoj?

Da li spadate u introverte, ekstroverte ili ambiverte?

Da li ste Arhitekta, Posrednik, Izvršilac ili neki drugi od 16 tipova ličnosti prema Myers–Briggs testovima za profilisanje?

U koji god “tip ličnosti” da spadate, sve su šanse da je vaša struktura ličnosti daleko kompleksnija nego što velika većina testova i analiza rezultata tih testova trenutno dostupna na tržištu može da obuhvati.

Na svetu ima preko 7 milijardi ljudi. To znači da minimum 437.5 miliona ljudi pripada jednom tipu ličnosti po npr. Myers–Briggs klasifikaciji.

A to znači da je “slika” vaše lične strukture ličnosti, a pogotovo u odnosu na pojedine preference u razmišljanju, komunikaciju, motivaciju i sl. u najmanju ruku “mutna.”

Pa kako onda da prepoznate koji tačno element vašeg načina razmišljanja (koga najverovatnije niste ni svesni) treba da se “apgrejduje”?

Upload Image...

Alat Identity CompassⓇ se razlikuje od postojećih na našem tržištu jer će vama lično dati jasan pregled trenutne pozicije – šta su vam snage a šta vas koči – u odnosu na 52 preference u razmišljanju (metaprograma).

Razlika između drugih alata za određivanje strukture ličnosti i Identity Compass-a se može uporediti sa razlikom između običnog ultrazvuka i PET skener-a.

U okviru NAVIGATOR-a, nakon testiranja, na osnovu analize rezultata ustanovićete do koje mere ste se ostvarili i u kom pravcu možete dalje da se razvijate.

Zatim ćete dobiti specifične i konkretne vežbe, pitanja i alate koji će vas, uz naše vođstvo, uputiti gde da usmerite pažnju i napore kako biste unapredili preference koje kod vas, lično nisu optimalne, a u cilju efikasnijeg iznalaženja adekvatnijih rešenja za situacije sa kojima se susrećete tako da uvek iskoristite najbolje prilike i na taj način iskoristite svoj pun potencijal. 

PRIJAVI SE DANAS

Broj mesta je ograničen!

Usmeri svoj, i potencijal zaposlenih, u pravcu uspeha!

Edukacija NAVIGATOR će menadžerima, rukovodiocima i HR stručnjacima omogućiti da, pored upoznavanja sebe, nauče da prepoznaju metaprograme koji uslovljavaju ponašanje drugih ljudi – članova timova i zaposlenih.

Na ovaj način, ako ste rukovodilac, direktor, menadžer, ili HR stručnjak ili imate ambiciju da postanete,  stećićete precizne uvide trenutne atmosfere u timu i organizaciji, kao i načine na koje možete da izvršite korekcije i razvoj oblasti od kojih su neke:

→ Povećanje motivacije
→ Organizacija
→ Produktivnost
→ Tačnost
→ Upravljanje timovima
→ Liderske veštiname nižih menadžera
→ Motivacija timova
→ Rukovođenje
→ Postavljanje ciljeva
→ Lična svesnost
→ Veće razumevnje
→ Unapređena komunikacija
→ Odlučivanje
→ Upravljanja stresom

Kao krajnji rezultat svih ovih napora očekujte – bolje međuljudske odnose, opušteniju radnu atmosferu, veće zadovoljstvo zaposlenih i povećanje profita.

PRIJAVI SE DANAS

Broj mesta je ograničen!

Ko stoji iza i sprovodi edukaciju NAVIGATOR

Branislava Majstorović

Čvrsto verujem da lični rast i razvoj nikada ne prestaje.

Počela sam da izučavam NLP 2013. kao metodologiju za unapređenje karijere  na rukovodećim pozicijama u marketingu i prodaji u internacionalnim korporacijama (na kojima sam provela 15 godina).

Nakon fenomenalnih rezultata ne samo na poslovnom, već i na privatnom planu, rešila sam da promenim pravac karijere i svoja znanja podelim sa drugima.

Kao master NLP Trener i Coach i učestvovala sam u osnivanju MYND centra za razvoj ljudskih potencijala kroz čije edukacije je do sada prošlo više od 1,500 ljudi.

Kroz jedinstvene treninge, uključujući i edukaciju NAVIGATOR, brojni klijenti unapredili su svoje karijere, ali i fizičko stanje, emotivne veze, pokrenuli sopstvene biznise i oslobodili se ograničavajućih uverenja.

Moj moto je: “Sve što želiš je s one strane straha.”

Anja Tomić

Ako mene pitate, radoznalost i strast za učenjem su glavni motor promene.

Kao internacionalni master NLP Trener i Coach, član Svetske NLP asocijacije, majstor Reikija i čest govornik na konferencijama. već godinama uspešno podržavam stotine ljudi kako kroz individualni i grupni coaching rad, tako i kao trener međunarodno sertifikovanih NLP edukacija.

Kao jedna od osnivačica Mynd centra za razvoj ljudskih potencijala takođe sam i autor velikog broja treninga i radionica koji se bave različitim temama, uključujući i edukacije NAVIGATOR.

Moto: “Svako u sebi nosi svetlost zvezda i snagu ljubavi da načini svoj svet predivnim mestom.”

Aleksandra Đorović

Kao internacionalni master NLP Trener i Coach, član Svetske NLP asocijacije, već godinama uspešno primenjujem NLP u radu sa ljudima i vođenju timova u IT industriji gde sam više od 15 godina.

Učestvovala sam u osnivanju MYND centra za razvoj ljudskih potencijala, koji je mesto rasta i razvoja pojedinaca i grupa već godinama.

Edukacija NAVIGATOR je dobar izbor ako želite da unapredite svoj život.

Moto: “Nije važno šta se dešava oko vas, već šta vi sa tim radite.”

I Ana i Branislava i Aleksandra imaju licencu vodeće međunarodne NLP organizacije

CENA I DETALJI EDUKACIJE NAVIGATOR

Vaša investicija:

Testiranje Identity Compass-om – 250 EUR
20 sati edukacije – 350 EUR

Navigator 250 EUR*
* U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate

** Ukoliko se prijavite u roku od 7 dana od datuma prijave!

Uplatu je moguće izvršiti u 2 mesečne rate.

 

 

NAVIGATOR obuhvata:

▶ Testiranje alatom Identity CompassⓇ 

▶ Izveštaj na 40 strana
▶ 20 sati treninga (rasporođenih u 2.5 dana) koji obuhvata konkretne vežbe, pitanja i alate, odn. plan i strategiju za za unapređenje vaših ličnih, komunikacionih, organizacionih i liderskih veština na osnovu dobijenih rezultata i analize.

▶ Sertifikaciju koja će biti validna za dalju edukaciju u okviru programa Mynd Akademije.
▶ Popust od 20% ukoliko upišete NLP Practitioner, nastavak edukacije za unapređenje ličnog i karijernog razvoja i sveobuhvatnu životnu transformaciju.
▶ Mogućnost postavljanja pitanja putem imejla u toku 7 dana nakon održane edukacije.

 

Sledeći NAVIGATOR održava se od 17. 03 – 19. 03. i to:

Petak, 17. 03. od 18h – 21h
Subota, 18. 03. od 09h – 18h
Nedelja, 19. 03. od 09h – 18h

 

 

PRIJAVI SE DANAS

Broj mesta je ograničen!

Pogledaj i ostale NLP edukacije

Usavrši NLP znanje i nauči kako da upravljaš stresom, postavljaš ciljeve, gradiš odnose, menjaš navike i komuniciraš.

SAZnaj više

Ostale Biznis edukacije

Mynd Biznis edukacije neće vam usavršiti znanje excell tabela, poslovni engleski, niti vam dati uputstvo za pisanje biznis strategije.

SAZnaj više