Ovi Uslovi korišćenja prodaje važe za prodaju proizvoda iz prodajnog asortimana MYND  d.o.o. Beograd, sa sedištem u ul. Dositejeva 20, Beograd 11000 (U daljem tekstu: Trgovac) putem internet stranice 

https://myndacademia.com/ 

Korisnici internet strancie mogu biti samo punoletna lica.

Osnovni podaci o firmi

Poslovno ime: MYND  d.o.o. Beograd

Adresa: Dositejeva 20, Beograd 11000
Delatnost: Ostalo obrazovanje

Šifra delatnosti: 8559

Matični broj: 21420450

Poreski broj (PIB): 111062363

Web adresa: www.myndacademia.com
Kontakt telefon: 060 4539988
Kontakt e-mail: info@myndacademia.com

Postupak kupovine

Kupovina proizvoda koji se prodaju putem sajta https://myndacademia.com/ se može izvršiti od strane posetilaca sajta.

Poručivanjem proizvoda kupac prihvata ove Uslove korišćenja i prodaje

Smatraće se da je potvrdom poručivanja od strane Trgovca zaključen ugovor iz Trgovca i kupca.

Kupovina

Kupovina može biti izvršena od strane posetilaca sajta unosom traženih podataka- ime, prezime, adresa, kontakt telefon, kontakt e-mail.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebnom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica ChipCard a.d Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama ChipCard-a. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se kurs (možete staviti npr. srednji kurs Narodne Banke Srbije). Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

Načini plaćanja

Plaćanje porodžbine izvršene putem sajta https://myndacademia.com/ je moguće izvršiti platnim karticama.

Račun će kupcu biti dostavljen uz porudžbinu i na e-mail.

Cene

Sve cene koje su izkazane na sajtu https://myndacademia.com/ su izražene u dinarima i u njih je uračunat PDV.

Za sve porudžbine uzimaju se važeće cene u trenutku potvrde plaćanja.

Trgovac zadržava pravo da trenutne cene može promeniti u svakom trenutku.

Kupovina robe uz posebne cenovne pogodnosti i/ili uz posebne prodajne podsticaje obavlja u skladu sa Uslovima koji su objavljeni na sajtu.

Intelektualna svojina

Sav sadržaj (tekstovi, slike i drugi materijali) koji se nalazi na https://myndacademia.com/ predstavlja intelektualnu svojinu Trgovca ili trećih lica od kojih je Trgovac dobio saglasnost za njegovo korišćenje. Zabranjena je svaka upotreba sadržaja sajta https://myndacademia.com/ u komercijalne ili u druge svrhe bez izričite saglasnosti Trgovca.

Završne odredbe

Na sva pitanja u vezi sa poručivanjem robe putem sajta hhttps://myndacademia.com/ koja nisu uredjena ovim Uslovima korišćenja i prodaje primenjivaće se odredbe važećeg zakona u Republici Srbiji. Ugovorne strane će nastojati da sva eventualna sporna pitanja reše mirnim putem, a ukoliko to ne bude moguće, takav spor će rešiti pred stvarnp nadležnim sudom u Beogradu. Trgovac zadržava pravo da ove uslove korišćenja i prodaje menja bez prethodne najave, uz objavu na https://myndacademia.com/

Politika reklamacija

Obaveštavamo poštovane kupce da reklamacije na robu kupljenu putem našeg sajta mogu izjaviti elektronski na info@myndacademia.com.

Reklamacije možemo uvažiti u sledećim slučajevima:

  1. Ukoliko ste ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući;
  2. U slučaju pogrešno obračunate cene.

Kupac ima pravo prigovora na kupljenu robu u roku od 30 dana od dana kupovine. Istekom navedenog roka kupac gubi pravo na podnošenje prigovora.

Kupac nema pravo na reklamaciju ukoliko je nedostatak na kupljenom proizvodu nastao njegovom krivicom ili krivicom drugih ili ukoliko je promenio odluku o izboru artikla.

Osnovanost zahteva za reklamaciju utvrđuje ovlašćeni radnik, i obaveštava Kupca u roku od 8 dana od dana prijema iste.

Napominjemo da reklamacije koje se tiču kupljenih knjiga i edukacija (u štampanom i elektronskom formatu), nakon što smo iste poslali, nećemo biti u mogućnosti da uvažimo.

Hvala na razumevanju.

Zaštita privatnosti korisnika

U ime MYND d.o.o. obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje  informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u MYND d.o.o. odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebnom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica ChipCard a.d Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama ChipCard-a. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, MYND d.o.o. je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja.